fbpx

Przygotownie Wniosku

Loteria Wizowa - Przygotowanie Wniosku

Właściwe przygotowanie wniosku zgłoszeniowego na Loterię Wizową ma kluczowe znaczenie i zwiększa Twoją szansę na wylosowanie.

Miliony wniosków z powodu drobnych lub większych nieprawidłowości podlega dyskwalifikacji już na początkowym etapie loterii i nie bierze udziału w losowaniu zielonych kart.

Losując z nami:

  • minimalizujesz do 0 ryzyko popełnienia błędu przy wypełnianiu wniosku i w związku z tym dyskwalifikacji Twojego zgłoszenia, tym samym zwiększasz Swoje szanse na wylosowanie
  • otrzymujesz oficjalne potwierdzenie rejestracji zgłoszenia (przykład z loterii DV-2013) zawierające Twoje dane personalne oraz indywidualny kilkunastocyfrowy kod identyfikacyjny (rozpoczynający się rokiem loterii) służący do samodzielnego sprawdzenia wyników loterii po ich opublikowaniu. Jest to bardzo istotne, ponieważ jest to jedyny sposób sprawdzenia wyników losowania. Żadna instytucja nie wysyła powiadomień do zwycięzców. Potwierdzenie to otrzymasz w wybrany przez Ciebie sposób: emailem, smsem, mmsem, listownie lub osobiście w biurze
  • otrzymujesz informację o publikacji wyników loterii
  • dostajesz dostęp do wieloletniego doświadczenia i wiedzy zdobytych podczas wcześniejszych loterii. Monika Kraśnicka – właścicielka firmy od 2000r. obsługiwała wszystkie edycje loterii, w których Polacy brali udział DV 2002 – DV 2006, DV 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018. W tym czasie przygotowała tysiące wniosków loteryjnych i obsłużyła setki szczęśliwych zwycięzców.
  • w przypadku zwycięstwa otrzymujesz pierwszeństwo w dostępie do całego pakietu usług przygotowanych dla zwycięzców (począwszy od wypełnienia aplikacji aż do organizacji wyjazdu i pracy), bieżące informacje na temat przebiegu loterii i konsultację aż do dnia wyjazdu gratis.
 
Pełny koszt przygotowania przez nas elektronicznego zgłoszenia na Loterię Wizową DV-2019 zależy od modelu Twojej rodziny.