fbpx

FAQ – Pytania i Odpowiedzi

Loteria Wizowa - Warunki Udziału

1.  Jak można wziąć udział w loterii wizowej DV-2018?

Jedynym sposobem wzięcia udziału w loterii wizowej jest zarejestrowanie swojego elektronicznego zgłoszenia na specjalnie do tego celu stworzonej przez rząd amerykański stronie internetowej www.dvlottery.state.gov
Można to zrobić samodzielnie lub zlecić to zadanie np. nam.

2.  W jakim czasie będzie można dokonać rejestracji zgłoszenia?

Rejestracja zgłoszeń na stronie rządowej rozpocznie się 3-go października 2017r. o godz. 18-ej polskiego czasu i zakończy 7-go listopada 2017r. o godz. 18-ej polskiego czasu.

 3.  Kogo muszę umieścić w zgłoszeniu?

Zgodnie z regulaminem loterii w zgłoszeniu oprócz swoich danych należy bezwzględnie podać dane:

– współmałżonka (nawet jeśli nie chcesz, aby, w przypadku Twojego zwycięstwa, miał prawo do otrzymania zielonej karty. Tylko separacja lub rozwód orzeczone przez sąd zwalniają z obowiązku umieszczenia tych danych)

– wszystkich dzieci (biologicznych, współmałżonka, adoptowanych), które są stanu wolnego i nie ukończyły 21 lat (nawet jeśli nie mieszkają z Tobą i nie chcesz, aby, w przypadku Twojego zwycięstwa, miały prawo do otrzymania zielonej karty)

Uwaga! Jeśli któreś z dzieci stanu wolnego kończy 21 lat w czasie trwania rejestracji wniosków i chcesz, żeby miało szansę otrzymać zieloną kartę w przypadku Twojego zwycięstwa, to koniecznie musisz zarejestrować Swoje zgłoszenie przed jego urodzinami. Dobrym pomysłem jest też wysłanie dodatkowego zgłoszenia tylko dla tego dziecka.

Jeśli Twój współmałżonek lub/i dziecko są obywatelami lub rezydentami USA, to nie musisz ich umieszczać w Swoim zgłoszeniu.

– oprócz wymaganych danych należy też zamieścić ściśle określone zdjęcia każdej z wymienionych osób

4.  Czy udział w loterii jest płatny?

Nie, rząd Stanów Zjednoczonych nie pobiera żadnych opłat za wzięcie udziału w loterii.   

5.  Jeśli udział w loterii jest bezpłatny, to dlaczego trzeba płacić za skorzystanie z Waszej pomocy przy rejestracji zgłoszenia?

Jak każda firma pobieramy opłaty za świadczone przez nas usługi. Jednak opłata za przygotowanie i rejestrację zgłoszenia, jaką pobieramy jest niewielka. Naszym głównym celem bowiem jest obsługa zwycięzców. Dlatego zależy nam, żeby jak najwięcej osób skorzystało z możliwości wzięcia udziału w loterii wizowej.

6.  Co zyskam rejestrując Swoje zgłoszenie przez Waszą firmę?

Zlecając nam rejestrację Swojego zgłoszenia na loterię:

  • minimalizujesz do 0 ryzyko popełnienia błędu przy wypełnianiu wniosku i w związku z tym dyskwalifikacji Twojego zgłoszenia, tym samym zwiększasz Swoje szanse na wylosowanie
  • otrzymujesz oficjalne potwierdzenie rejestracji zgłoszenia (przykład z DV-2013) zawierające indywidualny numer/kod identyfikacyjny służący do samodzielnego sprawdzenia wyników loterii po ich opublikowaniu. Potwierdzenie to otrzymasz w wybrany przez Ciebie sposób: emailem, smsem, mmsem, listownie lub osobiście w biurze
  • otrzymasz informację o publikacji wyników loterii
  • dostajesz dostęp do wieloletniego doświadczenia i wiedzy zdobytych podczas wcześniejszych loterii. Monika Kraśnicka – właścicielka firmy od 2000r. obsługiwała wszystkie edycje loterii, w których Polacy brali udział DV2002 – DV2006, DV2013, DV2014, DV2015, DV2016, DV2017 i DV2018. W tym czasie przygotowała tysiące wniosków loteryjnych i obsłużyła setki szczęśliwych zwycięzców.
  • w przypadku zwycięstwa otrzymujesz pierwszeństwo w dostępie do całego pakietu usług przygotowanych dla zwycięzców (począwszy od wypełnienia aplikacji aż do organizacji wyjazdu i pracy), konsultację aż do dnia wyjazdu gratis, bieżące informacje na temat przebiegu loterii.

7.  Jaką mam gwarancję, że wyślecie moje zgłoszenie?

  • główne usługi dotyczące Loterii Wizowej kierujemy do zwycięzców losowania, dlatego w naszym własnym interesie jest, aby jak najwięcej osób, które zdecydują się losować z nami zostało wylosowanych.
  • opłata za przygotowanie zgłoszenia pobierana przez nas jest symboliczna. Ma to na celu skoncentrowanie wokół nas jak największą ilość potencjalnych zwycięzców.
  • o naszej wiarygodności świadczy m.in. fakt, że GoGlobal jest wymienione na oficjalnej stronie Ambasady Amerykańskiej wśród nielicznych firm współpracujących z ambasadą w ramach wiz J1.

8.  Kto może wziąć udział w loterii?

W loterii może wziąć udział każda osoba, która w przypadku zwycięstwa będzie mogła udowodnić, że ma co najmniej średnie wykształcenie lub że w przeciągu ostatnich 5 lat przez 2 lata pracowała w zawodzie wymagającym co najmniej 2 lat szkolenia lub praktycznego doświadczenia (dotyczy to tylko głównego wnioskodawcy). Lista zawodów spełniających ten warunek jest ściśle określona. 

9.  Ile zgłoszeń może wysłać 1 osoba?

Jedna osoba jako główny wnioskodawca może wysłać tylko 1 zgłoszenie.

10.  Czy są jakieś sposoby zwiększenia szansy na wylosowanie?

Tak, można zwiększyć swoją szansę na wylosowanie. Przede wszystkim rejestrując zgłoszenie na loterię należy bardzo ściśle przestrzegać regulaminu loterii dotyczy to m.in.: ilości przesłanych zgłoszeń, podanych informacji, zdjęć etc. Drobne niedopatrzenie może bowiem spowodować dyskwalifikację zgłoszenia.

Poza tym, można zwiększyć prawdopodobieństwo wylosowania rejestrując maksymalną ilość wniosków możliwych dla danej rodziny. Na przykład rodzina 3-osobowa (małżeństwo + dziecko – absolwent szkoły średniej) może, zgodnie z regulaminem loterii, zarejestrować 3 oddzielne zgłoszenia: w jednym zgłoszeniu głównym wnioskodawcą będzie żona (zamieszcza dane męża i dziecka), w drugim – mąż (podaje dane żony i dziecka), a w trzecim – dziecko (podaje tylko swoje dane). W tym przykładzie dziecko ma 3-krotnie wyższą szansę na wylosowanie. Dodatkowo, jeśli „to dziecko” namówi Swoje potencjalne narzeczone/narzeczonych na udział w loterii, jego szansa na wyjazd w ramach loterii wizowej rośnie jeszcze bardziej. Oczywiście przy założeniu, że wszyscy główni wnioskodawcy spełniają podstawowy wymóg loterii (punkt 8.)

 11. Czy muszę być w Polsce, żeby zarejestrować zgłoszenie na loterię?

Nie, zgłoszenie można zarejestrować z dowolnego miejsca na świecie również przebywając w USA.

12. Zamierzam wkrótce starać się o wizę turystyczną do USA. Czy mój udział w loterii wizowej będzie miał jakiś wpływ na decyzję Konsula o przyznaniu mi wizy turystycznej?

Nie, udział w loterii nie ma znaczenia przy staraniu się o wizę turystyczną.

13. Kiedy będą znane wyniki losowania?

Wyniki będą opublikowane na początku maja 2018r.

14. Jak dowiem się czy moje zgłoszenie zostało wylosowane?

Po pomyślnym zakończeniu rejestracji zgłoszenia na loterię wizową na oficjalnej stronie rządowej www.dvlottery.state.gov  pojawi się indywidualny kod identyfikacyjny (confirmation number), który należy spisać lub wydrukować widok ekranu i zachować w bezpiecznym miejscu. Kod ten bowiem służy do sprawdzenia czy dana osoba została wylosowana czy też nie . Po opublikowaniu wyników loterii należy zalogować się ponownie na stronie www.dvlottery.state.gov używając właśnie tego kodu . To jest jedyny sposób poznania wyników loterii. Centrum Konsularne Kentucky (KCC) nie będzie wysyłać powiadomień listownych ani mailowych. Ambasada też nie będzie dysponować listą zwycięzców.

15. Kto może wyjechać razem ze zwycięzcą loterii?

Zwycięzca loterii może zabrać ze sobą współmałżonka (nawet jeśli ślub nastąpił po wysłaniu zgłoszenia) oraz dzieci stanu wolnego do lat 21 (również dziecko, które urodziło się po wysłaniu zgłoszenia).

16. Jeśli otrzymam zieloną kartę, to czy muszę jechać do jakiegoś z góry określonego stanu?

Nie, tutaj Ty decydujesz. Masz pełną swobodę w wyborze miejsca.

17. Czy cała rodzina musi wyjechać jednocześnie?

Nie. Zwycięzca loterii może wyjechać pierwszy, a rodzina może dołączyć do niego za jakiś czas, jednak nie później niż 6 miesięcy od przyznania zielonych kart.

18. Dlaczego ten program nazywa się „2019” a rejestracji trzeba dokonać w 2017r.?

Nazwa rzeczywiście może być trochę myląca. Jest ona związana z rokiem podatkowym w USA, w którym zwycięzcy tej loterii będą obsługiwani. Rok fiskalny 2019 rozpoczyna się w USA 1 października 2018 i kończy 30 września 2019. Terminarz dla loterii DV-2019 jest następujący:

Rejestracja zgłoszeń: 3.10.2017r. – 7.11.2017r.

Publikacja wyników: maj 2018r.

Przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania zielonej karty: od 2.05.2018r.

Spotkania ze zwycięzcami loterii w ambasadzie: od 1.10.2018r. – 30.09.2019r.

Zakończenie programu: 30.09.2019r.

19. Ile jest zielonych kart do wylosowania?

Do rozlosowania jest 50 tys. zielonych kart. Jednak co roku losowanych jest ok. 
100 tys. zwycięzców. Dwukrotnie większa liczba wylosowanych zwycięzców ma
zapewnić, że wszystkie 50 tys. zielonych kart zostanie rozdysponowanych.

20. Czy wiadomo ilu Polaków zostanie wylosowanych?

Nie wiadomo ilu Polaków zostanie wylosowanych. Zależy to m.in. od tego ilu z nas weźmie udział w losowaniu. Im więcej, tym większy będzie nasz udział w ogólnej liczbie zwycięzców. Wiadomo jednak, że żaden kraj nie może otrzymać więcej niż 7% z ogólnej liczby dostępnych zielonych kart. Oznacza to,   że górny limit przyznanych zielonych kart dla zwycięzców z Polski to 3500.