Dane kontaktowe

Nazwa firmy: GoGlobal

Biuro:
Jest w trakcie przenosin.

Spotkanie możliwe po wcześniejszym umówieniu się od poniedziałku do soboty.

Zapraszam do kontaktu.

Siedziba i adres do faktur:
Uzdrowiskowa 18,
91-615 Łódź

Adres email: info@goglobal.pl

Strona www: www.GoGlobal.pl

Tel.:  +48 42 288 12 14
Fax: +48 42 288 12 04

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 11 - 17
Sobota - tylko po wcześniejszym umówieniu się


Aktualności

2010.06.02

Nowa opłata wizowa

Ambasada Amerykańska w Warszawie informuje, że z dniem 4 czerwca Departament Stanu wprowadza wyższe opłaty za ubieganie się o wizę nieimigracyjną we wszystkich państwach świata. Wzrost opłat wynika z przeprowadzonych w czerwcu 2009 analiz kosztów usług konsularnych. Analizy te określiły realne koszty związane z przyjęciem interesantów, rozpatrzeniem podania i wydania wiz nieimigracyjnych w roku 2010.
Zgodnie z nową tabelą wysokość opłaty zależy od kategorii wizy. W Polsce znaczna większość osób ubiega się o wizy turystyczne, studenckie i wymiany kulturalno –naukowej. Dla nich opłata wzrośnie ze 131 dolarów do 140 dolarów.

Wysokość opłat dla innych rodzajów wiz będzie zróżnicowana.  Opłata dla wiz typu H, L, O, P, Q i R (wizy w oparciu o petycje) wynosić będzie 150 dolarów, wizy K 350  dolarów a dla wizy kategorii E  390 dolarów .
Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie osoby starające się o wizę nieimigracyjną od dnia 4 czerwca muszą wnieść opłatę zgodnie z nową tabelą opłat.  W przypadku uiszczenia opłaty odpowiadającej równowartości 131 dolarów należy dokonać dopłaty do obowiązującej kwoty dla danej kategorii wizowej.
Nowa tabela opłat oraz informacja jak ubiegać się o wizę amerykańską jest dostępna na stronie internetowej Ambasady Amerykańskiej  http://poland.usembassy.gov